Buropony.nl behoudt alle auteursrechten en databankrechten die gelden voor de pagina’s van deze website. Dit betekent dat er niets vermenigvuldigt en/of openbaar gemaakt mag worden via de volgende media: drukwerk, fotokopieën, microfilm of welke andere wijze dan ook mogelijk. Hiervoor dient altijd van tevoren schriftelijke toestemming gevraagd te worden van de rechtmatige eigenaar. Deze toestemming wordt echter wel stilzwijgend gegeven voor het citeren van gedeeltes van de hier aanwezige teksten, mits dit niet uitdrukkelijk verboden is en mits de bron wordt vermeldt.

Informatie op bestevpnvergelijken.nl

De informatie die verkregen wordt via bestevpnvergelijken.nl wordt op eigen risico van de gebruiker geleverd. De website spant zich zoveel mogelijk in om correcte en recente informatie en content aan te bieden. bestevpnvergelijken.nl kan echter nooit aansprakelijk gehouden worden voor enige onvolledigheden en onjuistheden die mogelijk via deze website gevonden kunnen worden

Links

Op bestevpnvergelijken.nl zijn links te vinden die verwijzen naar websites buiten het domein van deze website. Dit dient om informatie te verstrekken aan de gebruikers van deze website. Buropony.nl is dan ook wederom niet aansprakelijk te stellen voor de inhoud of voor de beschikbaarheid van deze websites en bronnen. Er wordt geen garantie afgegeven en geen aansprakelijkheid aanvaardt als het gaat om de data, verklaringen, inhoud, adviezen, producten, software of andere materialen die deze websites of bronnen aanbieden.

Privacy

bestevpnvergelijken.nl gebruikt externe advertentiebedrijven voor het leveren van de advertenties die bij een bezoek aan deze website te zien zijn. Het kan zijn dat deze bedrijven informatie gebruiken over dit bezoek of het bezoek aan andere websites om advertenties weer te geven die passend zijn bij de individuele interesses van de bezoeker. Hieronder vallen geen persoonsgegevens zoals namen, adressen, emailadressen of telefoonnummers. Mocht je hierover meer informatie willen inzien of wil je voorkomen dat bedrijven  je informatie op deze manier gebruiken, klik dan op deze link.