Buropony beschouwt de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar leden en eventuele bezoekers aan haar website als van essentieel belang voor de activiteiten van deze site. Hieronder wordt vermeld hoe er met deze gegevens omgegaan wordt. Deze persoonlijke gegevens worden beveiligd tegen ondeugdelijke inzage en gebruik van derden. Hierbij houdt Buropony zich aan de eisen zoals deze gesteld zijn in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de WBP). Dit betekent dat er een informatieplicht naar de bezoeker is, waarbij er informatie verstrekt wordt over waarom persoonsgegevens verzameld worden, de gegevens van leden niet aan derden verstrekt zullen worden, elk lid zijn of haar gegevens kan inzien en kan corrigeren via een persoonlijke account en het voor leden mogelijk is om aan te geven dat zij niet langer benaderd willen worden als er nieuwe aanbiedingen of informatie beschikbaar is. Dit laatste is het zogeheten recht op verzet.

Welke gegevens worden er verzameld?
Buropony verzamelt de persoonsgegevens zoals deze door jou verstrekt zijn of zoals zij bekend geworden zijn door gebruikmaking van de diensten die door Buropony geleverd worden. De volgende gegevens worden hieronder verstaan: de voor- en achternaam, het geslacht, de geboortedatum, de adresgegevens, het telefoonnummer, het emailadres en andere persoonsgegevens die actief door leden verstrekt worden via een aangemaakt profiel op de website, via correspondentie en telefonisch.

Er wordt gegarandeerd dat er vertrouwelijk omgegaan wordt met alle verstrekte informatie en dat persoonsgegevens alleen aan derden worden verstrekt als dit op schriftelijk verzoek gedaan wordt en binnen de wettelijke regels valt. Dit betekent concreet dat deze gegevens alleen verstrekt worden als dit door een wettelijk voorschrift wordt vereist, als de rechtsverhouding tussen Buropony en een lid dit noodzakelijkerwijze laat voortvloeien, als bepaalde gerechtelijke procedures dit noodzakelijk maken, als er een accountantscontrole noodzakelijk is of als het lid schriftelijke toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van deze gegevens.

Wat gebeurt er met je gegevens bij Buropony zelf?
Je persoonsgegevens worden geregistreerd ten behoeve van je lidmaatschap en/of om je te informeren over de producten, activiteiten en diensten van Buropony. Zo kan je informatie over Buropony ontvangen en kan Buropony zien wanneer er contact gelegd is met bepaalde vragen en/of klachten. Onder persoonsgegevens wordt onder andere de naam- en adresgegevens verstaan, het lidmaatschapsnummer en registratie om deel te nemen aan de diensten van Buropony. De gegevens zelf worden gebruikt voor marktonderzoek, informatie voor het management, het ontwikkelen van producten en diensten en om de algemene strategie te bepalen, waarbij er geen verband gelegd kan worden met individuele deelnemers. Gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden.

Enquêtes
Buropony houdt ook soms enquêtes voor leden en bezoekers van de website. Op deze manier kan er een goed beeld neergezet worden van de mening over de dienstverlening van Buropony. Hierbij kan er om een emailadres gevraagd worden voor een vervolg op de enquête of om kans te maken op prijzen. Er wordt altijd vertrouwelijk omgegaan met deze gegevens.

Het inzien en wijzigen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden verder vastgelegd voor het correct uitvoeren en afwikkelen van zaken rondom het lidmaatschap, waaronder bijvoorbeeld betaling van de contributie valt. De WBP geeft leden het recht om de opgeslagen gegevens in te zien. Hiervoor levert Buropony een persoonlijke account via Mijn Buropony waar de belangrijkste gegevens ingezien en gewijzigd kunnen worden. Buropony streeft ernaar om de gedane wijzigingen binnen twee werkdagen doorgevoerd te hebben.

De beveiliging van de gegevens
Om de persoonsgegevens adequaat te beschermen, zijn er binnen Buropony bepaalde technische en organisatorische beveiligingen getroffen. Onder de technische maatregelen wordt verstaan dat er binnen Buropony beveiligingstechnologie toegepast wordt. Dit wordt gedaan binnen de richtlijnen zoals opgesteld in het privacy beleid, welke conform zijn aan de WBP. Onder de organisatorische maatregelen wordt verstaan dat alleen degenen die belast zijn met de uit te voeren werkzaamheden toegang hebben tot de gegevens of een gedeelte hiervan. Dit kan ook gelden voor degenen die nog belast zullen worden of degenen die bij de behandeling van deze werkzaamheden betrokken worden.

Het gebruik van cookies op Buropony

Er wordt op Buropony gebruik gemaakt van cookies. Hieronder worden kleine bestanden verstaan die door de door jouw gebruikte internetbrowser op je computer gezet worden. Deze cookies zelf bevatten niet jouw persoonsgegevens. Zij slaan dus geen namen, emailadressen of verdere persoonsgegevens op. Je kunt de instellingen voor cookies in je browser regelen via de meldingen die bij je eerste bezoek aan de website boven aan de pagina tevoorschijn komt. Dit kan later altijd gewijzigd worden via de pagina Cookie-instellingen op Buropony. Hieronder volgt een overzicht van de soorten cookies die Buropony kan en mag plaatsen.

Functionele cookies en Google cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat het gebruik van Buropony gemakkelijker wordt. Zij onthouden bijvoorbeeld bepaalde instellingen. Wil je bijvoorbeeld altijd automatisch inloggen, dan wordt dit geregistreerd via een functionele cookie. Ben je ingelogd op je Google-account, dan zal Google zelf ook cookies plaatsen. Deze zijn dus verder niet gerelateerd aan Buropony zelf en kunnen dus ook niet door Buropony uitgeschakeld worden. Je hebt hiervoor zelf bij Google toestemming gegeven.

Websiteanalyse cookies
Via het statistiekprogramma Google Analytics houdt Buropony de algemene bezoekgegevens bij. Dit wordt gedaan om de gebruikersvriendelijkheid en inhoud van de site te verbeteren. Hierbij worden onder andere gegevens zoals de meest opgevraagde pagina’s of de opgegeven zoekwoorden geregistreerd. Via deze informatie kan Buropony de website optimaliseren voor haar leden en bezoekers. Dit programma maakt ook gebruik van cookies. De door de cookie geleverde informatie wordt door Google opgeslagen, waarbij onder andere een gedeelte van je IP-adres wordt meegenomen. Dit adres kan niet naar je specifieke computer en locatie herleidt worden, maar wel naar je algemene regio, zoals bijvoorbeeld ook het netnummer van je telefoon werkt. Google mag deze informatie aan derden verstrekken als hier een wettelijke noodzaak voor is. Deze redelijk geanonimiseerde IP-adressen worden niet met andere beschikbare gegevens gecombineerd.

Cookies voor het vertonen van video
Om video’s op Buropony te vertonen, wordt er gebruik gemaakt van de technologie zoals Google deze levert voor YouTube. Als je deze video’s wilt afspelen, dien je toestemming te geven voor het plaatsen van een cookie van Google. Dit valt officieel onder de hieronder volgende categorie van advertentie cookies, maar Buropony heeft in haar cookie-instellingen de mogelijkheid geboden om dit apart van de advertentiecookies aan en uit te zetten.

Advertentie cookies
Op Buropony zijn er advertenties te zien via banners op de nieuwspagina’s. Dit zijn onder andere eigen advertenties voor de diensten van Buropony zelf, maar er zijn ook advertenties te zijn voor andere partijen. Deze partijen kunnen cookies gebruiken in deze advertenties. Deze cookies hebben meerdere functies. Er wordt bijgehouden welke advertenties al voorbij gekomen zijn waarbij er voorkomen kan worden dat je keer op keer dezelfde advertenties te zien krijgt. Er wordt bijgehouden hoeveel bezoekers ook daadwerkelijk op de advertentie klikken. Er komt meer inzicht in je specifieke interesses, waardoor de advertenties hierop aangepast worden en andere sites ook op jouw interesses gerichte advertenties laten zien. Deze informatie kan niet naar jou herleidt worden. En Buropony deelt de informatie uit haar eigen cookies niet met derden.

Advertenties zonder cookies
Het kan zijn dat je de instellingen voor het ontvangen van cookies uitgezet hebt. Dit betekent niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. Er worden namelijk ook advertenties getoond die geen verder gebruik maken van cookies. Zulke advertenties zijn bijvoorbeeld aangepast aan de inhoud die Buropony biedt. Dit kan vergeleken worden met hoe advertenties op de televisie werken. Kijk je graag televisieprogramma’s over koken, dan komen er in de reclameblokken van deze programma’s vaak advertenties voorbij over hieraan gerelateerde producten.

Het blokkeren van cookies
Als je het gebruik van cookies wilt uitschakelen, dan kan je dit doen via de instellingen van je browser. Het kan echter zo zijn dat bepaalde websites niet meer goed functioneren als je de cookies uitschakelt. Hoe je het plaatsen van cookies het beste blokkeert, kan je lezen in de uitleg over het blokkeren van cookies. Daarbij moet er gezegd worden dat het gebruik van cookies veilig is voor je computer. Het zijn alleen tekstbestanden die vanaf een specifieke website op je computer gezet worden. Het zijn dus geen volwaardige programma’s en zij kunnen dus ook niet gebruikt worden om bijvoorbeeld je computer te infecteren met een virus.

Eventuele wijzingen
Buropony behoudt het recht om eventuele wijzigingen aan te brengen in de hier vermelde verklaring. Het is daarom van belang om deze verklaring regelmatig te controleren om bewust te blijven van de rechten rondom je privacy en om duidelijkheid te verkrijgen over Buropony’s actuele beleid rondom privacy.